نمایش کارخانه / انبار

با مساحت 4000 متر مربع ، اکنون بیش از 15 تیم کارمند داریم که به طور خاص مسئول تجارت صادراتی هستند ، رقم فروش سالانه بیش از 80 میلیون دلار در سال 2018 ، در مجموع بیش از 40،000 تن محصولات فلزی صادر می شود و در حال حاضر 100٪ صادرات داریم تولید ما در سراسر جهان.