برش پلاسما

برش پلاسما یک فرآیند برش اقتصادی است که از گرمای پلاسمای دمای بالا در برش فلز توسط ذوب فلز محلی استفاده می کند و ذوب شدن توسط حرکت سریع پلاسما را حذف می کند.

برش پلاسما همیشه برای تقاضای برش با دقت کم یا ضخامت بزرگ و صفحه بزرگتر با ویژگی های سرعت بالا.

ضخامت ورق / ورق: 6 میلی متر - 120 میلی متر
عرض: <3000 میلی متر
طول: <12000 میلی متر
عرض درز: 5 میلی متر - 12 میلی متر
تحمل: -3 میلی متر - 3 میلی متر

Plasma cutting
Plasma

پلاسما

Plasma

پلاسما

Stainless steel plate plasma cutting

ورق فولاد ضد زنگ برش پلاسما

Stainless steel plate plasma cutting

ورق فولاد ضد زنگ برش پلاسما