خم شدن ورق

تجهیزات خمش از ایتالیا ، سوئد ، آلمان ، ژاپن است. تجهیزات از سیستم جبران انحراف هیدرولیکی استفاده می کنند ، که دارای عملکرد موقعیت یابی با سرعت بالا ، دقت خمش بالا و اثر محافظتی خوب روی سطح صفحه است. یکی از بزرگترین تجهیزات طول خمش تجهیزات ما با 15 متر ، به طور گسترده ای در صنعت کشتی ، لبه ماشین آلات ساختمانی ، تجهیزات شیمیایی بزرگ ، لوله های جوش داده شده با دیوار سنگین ، حمل و نقل ریلی و سایر صنایع استفاده می شود.

ضخامت ورق / ورق: <50 میلی متر
عرض: <3000 میلی متر
طول: <15000 میلی متر

Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending products
Bending
Thick plate Bending
Stainless steel Bending machine