معماری و دکوراسیون

معماری
صفحه فولاد ضد زنگ ، نوار فرشته ، کانال U ، سایر نوارهای بخش ، لوله به طور گسترده ای در انواع ساختمان ها ، گیاهان و سایر موارد معماری به عنوان قطعات سازه ، مانند ساختار اتومبیل آسانسور ، تیر عرضی ساختمان ، ستون ایستاده ، ستون مرکزی و غیره استفاده می شود

تزیین
به دلیل فولاد ضد زنگ با خاصیت ضد زنگ ، می توان آن را به عنوان سطح سطح مختلف مانند NO.4 ، HL ، NO.8 ، انفجار شن و ماسه ، عبور از پشت. بنابراین می توان آن را به طور گسترده ای برای دکوراسیون ، مانند دیوار ماشین آسانسور ، دیوار پله برقی ، درب ، نرده ساختمان دکوراسیون دیوار معمولی / تزئینی استفاده می شود.

کابین آسانسور

elevator car

پله برقی

escalator

دکوراسیون دیوار استیل

stainless steel wall decoration

درب استیل

stainless steel door

نرده استیل ضد زنگ

stainless steel handrail