ماشین آلات و تجهیزات

کاربرد فولاد ضد زنگ برای ماشین آلات و تجهیزات شامل زمینه زیر است:
1. تجهیزات پتروشیمی ، تجهیزات شیمیایی مواد رنگی ، تجهیزات شیمیایی دارویی ، بسته بندی برج
2. تولید تجهیزات حمل و نقل ، مانند قطار ، خط لوله کشتی ، قسمت توالت ، واگن ، پالت ، نردبان
3. تولید و انتقال تجهیزات اکسیژن
4. تجهیزات تولید برق
5. تجهیزات ساخت غذا
6. ماشین آلات دارویی
7. تصفیه آب و حمل و نقل
8. ماشین آلات و تجهیزات دیگر ، حلقه فاصله پیستونی ، واشر موتور ، قطعات منسوجات

قطعات نساجی

Textile Parts

بسته بندی برج

Tower packing

واشر موتور

Engine Gasket

اسپیسر حلقه پیستونی

Piston Ring Spacer