دستگاه ها و ابزار پزشکی

در زیر دستگاه ها و وسایل پزشکی همیشه توسط فولاد ضد زنگ ، سوزن سرنگ ، سینی های ضدعفونی کننده ، مخزن ضد عفونی کننده ، چاقوی جراحی و بیستوری ، سبد دارویی ساخته می شود.

مخزن ضد عفونی کننده

Disinfection tank

سبد دارویی

Medicative cart

سینی های ضدعفونی کننده

Sterilising trays

چاقوی جراحی و بیستوری

Scalpel&bistoury

سرنگ سوزن

Syringe needle