برش پلاسما

برش پلاسما یک فرآیند برش اقتصادی است که از گرمای پلاسما با دمای بالا در برش فلز توسط ذوب موضعی فلز استفاده می کند و ذوب توسط تکانه پلاسما با سرعت بالا را حذف می کند.

برش پلاسما همیشه برای تقاضای برش با دقت کم یا ضخامت بزرگ و صفحه بزرگتر با ویژگی های سرعت بالا.

ضخامت صفحه/ورق: 6 تا 120 میلی متر
عرض: < 3000 میلی متر
طول: < 12000 میلی متر
عرض درز: 5 میلی متر - 12 میلی متر
تحمل: -3mm – 3mm

برش پلاسما
برش پلاسما