دستگاه ها و ابزار پزشکی

زیر دستگاه ها و ابزار پزشکی همیشه توسط فولاد ضد زنگ، سوزن سرنگ، سینی های ضد عفونی، مخزن ضد عفونی، اسکالپل و بیستوری، گاری دارویی ساخته می شود.

دستگاه ها و ابزار پزشکی
دستگاه ها و ابزار پزشکی