قطعات الکترونیکی

به طور گسترده در قطعات الکترونیکی استفاده می شود
1. محافظ قوطی / مورد محافظ برای لوازم جانبی فرکانس بالا
2. بخش هاراپنل / فنر برای هدایت با لمس بخش، بخش رله
3. قاب پشتیبانی برای قالب گیری تزریقی، قاب کتاب یادداشت، قاب تلفن
4. بخش ساختار، بشکه ماشین لباسشویی
5. شاخه های اتصال
6. دیگران، سلول دکمه

قطعه تلفن همراه
قطعه تلفن همراه
قطعات الکترونیکی