309 ورق فولاد ضد زنگ نورد گرم

توضیح کوتاه:

309L نوعی از فولاد ضد زنگ 309 با محتوای کربن کمتر برای کاربردهایی است که جوشکاری مورد نیاز است. محتوای کربن کمتر، رسوب کاربیدها را در ناحیه تحت تأثیر حرارت نزدیک جوش به حداقل می رساند، که ممکن است در محیط های خاص منجر به خوردگی بین دانه ای (فرسایش جوش) شود.

پیغامتان را بگذارید