نمایش کارخانه / انبار

با پوشش مساحت 4,000 متر مربع، ما اکنون بیش از 15 تیم کارمند داریم که به طور ویژه مسئول تجارت صادرات هستند، رقم فروش سالانه که بیش از 80 میلیون دلار در سال 2018 است، در مجموع بیش از 40,000،100 متریک تن محصولات فلزی صادر می شود و در حال حاضر XNUMX٪ از محصولات را صادر می کنیم. تولید ما در سراسر جهان 

نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار
نمایش کارخانه / انبار