موارد

هتل برج العرب

Burj Al Arab Hotel

خانه اپرای سیدنی

Sydney Opera House

وانگینگ سوهو

Wangjing SOHO

مرکز همایش ها و نمایشگاه های ملی

National Convention and Exhibition Centre

ایستگاه راه آهن جنوب شانگهای

South Shanghai Railway Station

غرفه جهانی نمایشگاه عربستان

World expo Saudi pavilion

برج جینمائو

Jinmao Tower

برج مرکز شانگهای

Shanghai Centre Tower

Sino Pec - Lng

SINO PEC - LNG