برش / برش ورق

برش / برش پردازش مکانیکی معمولی برای سیم پیچ فولادی ضد زنگ است، ما همیشه نوار پس از سیم پیچ را شکاف می دهیم، نوار برای پردازش بیشتر برای انواع قطعات فلزی نهایی مناسب است.

محدوده فرآیند 

- برش و برش کویل نورد گرم

ضخامت: 3 تا 10 میلی متر
عرض: 50 تا 2100 میلی متر
طول: سیم پیچ / نوار
قطر داخلی: 508 تا 610 میلی متر
وزن کویل: حداکثر 35 متر

محدوده فرآیند 

- برش و برش نورد سرد
ضخامت: 0.2 تا 3 میلی متر
عرض: 8 تا 1650 میلی متر
طول: سیم پیچ / نوار
قطر داخلی: 508 تا 610 میلی متر
وزن کویل: حداکثر 28 متر

محدوده فرآیند 

- برش و برش نوار دقیق
ضخامت: 0.05 تا 1 میلی متر
عرض: 8 تا 800 میلی متر
طول: نوار
قطر داخلی: 300 تا 610 میلی متر
وزن کویل: حداکثر 10 متر

برش ورق برش
برش ورق برش
برش ورق برش